Samsun Atakum M.T.A.L. tarafından yapılacak olan ATA Kimya Deney Kitleri ile ilgili her türlü paylaşım buradan yapılacaktır.

Kazanım : 10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini değiştirmesi deney kiti.

Kazanım : 10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

ç. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit, sodyum klorür, potasyum nitrat ve amonyum klorür çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kağıdı kullanarak tespit edilmesi deney kiti.


Kazanım : 10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.

a. Asit - Baz Nötralleşme Deneyleri

b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu.

Kazanım : 10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

a. Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması deney kiti.

Kazanım : 10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

b. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney kiti.