Kazanım : 10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.

a. Asit - Baz Nötralleşme Deneyleri

b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu.