Kazanım : 10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

b. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney kiti.